Informasjon vil komme.

 

Har du spørsmål eller ønsker til JOTA/JOTI 2023, skriv det i skjemaet under.