Kretsleddet for roverne i Buskerud KFUK-KFUM Speiderne.

For kontakt med styret i BuRaRo: buskerudroverlag@gmail.com

 

Styremedlemmer av BuRaRo

Leder Rut Følstad
Nestleder Camilla Mikkelsen
Styremedlem Tuva Iversen
Styremedlem Marie Berg
Styremedlem Tuva Sevlejordet
Varamedlem Johanne Johannessen