Kretsleddet for roverne i Buskerud KFUK-KFUM Speiderne.

For kontakt med styret i BuRaRo: buskerudroverlag@gmail.com

 

Styremedlemmer av BuRaRo

Leder Sine Uberg
Nestleder Ole-Jørgen Simonsen
Styremedlem Charlotte Løvaas
Styremedlem Johanne Olivia Johannessen
Styremedlem Morten Lindaas
Varamedlem Tuva Sevlejordet