Buskerud KFUK-KFUM-speidere er kretsleddet for KFUK-KFUM speider grupper i Buskerud.

 

Disse sitter som medlemmer av Kretsstyret

Kretsleder Anders Reggestad
Visekretsleder 
Styremedlem Møyfrid Røvik
Styremedlem Lars Fransson
Styremedlem Ingunn Sevlejordet
Styremedlem Sondre Kjærnåsen
BuRaRo-representant Wanja Andersen
Roverkontakt Morten Lindaas
Kasserer Lise Hørtvedt
1. Varamedlem Per Øyvind Østensen
2. Varamedlem Ingunn Wåla
Revisor Hilde Nordlid/Elisabet Paulsen
Valgkomité Kongsberg/Sandsvær